ag技巧|注册
明星学员
 
                              

届别:2010届
姓名:王国本
科类:文科
高考报名号:10420106111991
毕业学校:通山一中
入校时成绩:545
复读后成绩:608
录取院校:北京大学

                              

届别:2010届
姓名:胡立琴   
科类:理科美术       
高考报名号:10421221170014    
录取高校:清华大学

                              

届别:2010届
姓名:胡齐天   
科类:理科美术     
高考报名号:10421221170013  
录取高校:清华大学

                                

届别:2014届
姓名:江焕波  
科类:理科       
高考报名号:14420106153726  
录取高校:香港城市大学

                                

届别:2013届
姓名:柳絮
科类:文科
高考报名号:13420106111569
录取高校:浙江大学

                                

届别:2013届
姓名:宋广恒
科类:文科
高考报名号:13420111110968
录取高校:南开大学

                                

届别:2014届     
姓名:吴桐      
科类:文科       
高考报名号:14420106111534   
录取高校:武汉大学 

                                

届别:2014届      
姓名:周恩泽    
科类:理科      
高考报名号:14420921152326   
录取高校:武汉大学 

                               届别:2014届       
姓名:杨章澜   
科类:理科       
高考报名号:14421281151758    
录取高校:山东大学

                                

届别:2014届     
姓名:何则熹    
科类:文科      
高考报名号:14420106131813   
录取高校:四川大学 

                                

届别:2014届     
姓名:阙闿      
科类:理科       
高考报名号:14420921152327    
录取高校:华中科技大学 

                              

届别:2014届     
姓名:刘洋       
科类:文科       
高考报名号:14420106131843    
录取高校:郑州大学

                                

届别:2014届      
姓名:杨婕舒    
科类:文科       
高考报名号:14420105130556    
录取高校:南昌大学

                                

届别:2014届      
姓名:侯天娇   
科类:理科      
高考报名号:14420111150738   
录取高校:西南交通大学

                                

届别:2014届      
姓名:张洋       
科类:文科       
高考报名号:14420106111522    
录取高校:西南财经大学

                                

届别:2014届      
姓名:刘肖伟    
科类:文科       
高考报名号:14420106111512    
录取高校:西南财经大学 

                                

届别:2014届      
姓名:董文斌    
科类:文科     
高考报名号:14420921111139     
录取高校:中南财经政法大学

                                

届别:2014届      
姓名:吴所晗    
科类:文科       
高考报名号:14421281111018    
录取高校:中国青年政治学院 

                                

届别:2014届      
姓名:王姝文    
科类:文科       
高考报名号:14420106131841    
录取高校:华中师范大学

                                

届别:2014届      
姓名:徐俪庭    
科类:理科       
高考报名号:14421381170002    
录取高校:中国地质大学

                                

届别:2014届      
姓名:唐雪雯    
科类:理科       
高考报名号:14420106170494    
录取高校:华中农业大学

                                

届别:2014届      
姓名:陈博       
科类:理科       
高考报名号:14420106153860    
录取高校:武汉理工大学

                                

届别:2014届      
姓名:许文韬    
科类:理科      
高考报名号:14420111150745    
录取高校:东北电力大学

                                

届别:2014届      
姓名:闵文婕    
科类:理科       
高考报名号:14420106153746    
录取高校:华中农业大学